Nordland nasjonalparksenter fornyer hjemmesiden!

Besøkssenter nasjonalpark Nordland og Adde Zetterquist kunstgalleri utgjør Nordland nasjonalparksenter på Storjord. Vi fornyer nå web for bedre funksjon og at det blir enklere å bruke.


I tiden fram til lansering Besøkssenter nasjonalpark være tilgjengelig med informasjon på facebook, mens Adde Zetterquist kunstgalleri vil være tilgjengelig igjennom websiden deres og facebook.


Nordland National Park Centre refreshes the website!

Visitor Centre National Park, Nordland and Adde Zetterquist Art Gallery at Storjord represents Nordland National Park centre. A process of renewal of the website is going on at the moment. A more presentable and functional profile will be released soon.


Until further you will find relevant information for the Visitor centre on our facebook, while Adde Zetterquist Art Gallery are providing information on their webpage and facebook.

Brosjyre