Liv og virke

Per Adde og Kajsa Zetterquist er begge opprinnelig fra Sverige, men flyttet på 60-tallet til Nord-Norge. Adde og Zetterquist er sterkt engasjerte mennesker, som har valgt å leve et annerledes liv.

De valgte de å bosette seg ved Erik-Larsa-Tjønna, ved Graddis i Saltdalen. Uten veiforbindelser, men med god hjelp av hest og hundespann har de bygd opp sitt hjem og sine atelier. I naturskjønne omgivelser har de både funnet inspirasjon, samt ro til å fordype seg i kunsten. Per og Kajsa har hatt stor utstillingsvirksomhet og flere utsmykningsoppdrag, men har i tillegg engasjert seg både i kunstpolitiske saker, den samiske befolkningens rettigheter, samt naturvern. I 1983 var de begge med på oppstarten av Kabelvåg kunstskole, som var den første skolen med høyere kunstutdannelse i Nord-Norge. De var også med på opprettelsen av Nordnorske kunstsenter i 1973. De

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
P7870131

Per og Kajsa var sterkt involvert i Alta-aksjonen og kampen for opprettelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. De kjempet både for naturvern og den samiske befolkningens rettigheter i områdene, da særlig knyttet til reindrift. Per mottok Kongens fortjenestemedalje i 2006, og Kajsa i 2017, for sitt sterke engasjement for naturvern, samiske rettigheter, kunst og kunstformidling. Samlokaliseringen med Nasjonalparksenteret representerer derfor et krysningspunkt mellom viktige aspekter ved Per og Kajsas liv: kunsten, naturen og den samiske kulturen. Formålet er at de to avdelingene kan styrke hverandre, og gi publikum bredere og mer sammensatte opplevelser.

Adde Zetterquist kunstsamling

Per Adde og Kajsa Zetterquist donerte til sammen 60 av sine verk til stiftelsen Adde Zetterquist kunstsamling. Stiftelsen ble opprettet av Per og Kajsa den 5. juli 2012, og skal påse at kunsten, som stilles til disposisjon for kunstgalleriet, forvaltes og formidles i samsvar med intensjonen i stiftelsens vedtekter.

Formålet med stiftelsen er at Per og Kajsas kunst skal komme offentligheten til gode.

Nr. 11, Til Felicia II, 2010