skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  Naturveiledning på film

naTur med Benny – naturveiledning på film

Vi ønsker å stimulere til økt naturglede, friluftsliv, og kunnskap om naturen, og har laget fire små naturveiledningsfilmer som skal gi tips og ideer til andre naturveiledere i Norge. Aktivitetene kan selvsagt også fint benyttes av foreldre, lærere, eller bare som en idebank for egne opplevelser. Alle filmene tar utgangspunkt i forskjellige pedagogiske grunnprinsipper relatert til læringsutbyttet. Vi vil med disse fire filmene gi eksempler på hvordan naturveilederen skaper læring og gode opplevelser i og om natur.

Velkommen inn – i naturen.

Naturen følger sine egne regler og har sitt eget tidsskjema. Dette skjemaet følger svært sjelden menneskenes skjema, og derfor kan naturen noen ganger virke fremmed og godt skjult for oss. I denne episoden viser Besøkssenteret for nasjonalparkene i Nordland deg det første tipset til hvordan du kan komme nært innpå naturen, og samtidig gi barna en opplevelse de aldri vil glemme.

Dette er episone 1/4 av en filmserie om naturveiledning. Serien tar for seg ulike måter naturveilederen kan legge til rette for å skape læring om et tema. Her viser vi hvordan det å bryte et forventet mønster hos barna, bidrar til å gi en minnerik opplevelse som igjen resulterer i læring og økt naturglede.

Det er alltid viktig å avdekke hvilke læringsforsterkende elementer som ligger tilgjengelige i forhold til ulike tema. I denne episoden har vi tatt i bruk mange av dem. Ser du dem?

Denne episodens opplegg er i tillegg universelt og kan gjennomføres med alle barn og voksne uansett evt funksjonsnedsettelser.

Besøkssenter nasjonalpark Nordland jobber kontinuerlig med utvikling av naturpedagogikk / naturveiledning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til temaet.

Dette er episone 2/4 av en filmserie om naturveiledning. I denne episoden viser vi hvordan det å gjøre seg usynlig bidrar til å øke barnets interesse og oppmerksomhet i tillegg til å vise hva man faktisk kan få oppleve dersom man gjør seg usynlig for naturen. Vi bryter ned forestillingen om at spennende natur og dyreliv er noe man bare kan se på tv.

Barn har som oss voksne, mange drømmer. Typiske drømmer er f.eks å kunne fly eller å gjøre seg usynlig. Den fine med barns drømmer er at hvis vi bruker dem i det pedagogiske arbeidet så vil allerede plattformen for læring være lagt. Barna motiveres lettere når vi tar utgangspunkt i deres egne fantasier og drømmer.

Temaet «Å bli usynlig» har i tillegg en annen dimensjon som handler om å kunne nærme seg noe uten at dette «noe» vet at du er der. Barna opplever dette som utrolig spennende og er i seg selv en sterk motivasjonsfaktor som formidleren kan og bør bruke i sine opplegg. Hvis et barn først tenker – «wow, så spennende dette er«, så vil formidleren ha en unik mulighet til å knytte kunnskap opp mot aktiviteten. Det er flere måter å gjøre dette på og i denne episoden viser vi dette gjennom å gjøre oss usynlig – for tiuren.

Læringspsykologigen beskriver helt riktig aktivitet som viktig for læring, samt læring gjennom erfaring. Men dette alene er ikke nok. Som formidler vil du oppleve en stor økning i læringsutbytte hvis du i tillegg til aktivitet og erfaring, tar utgangspunkt i en selvmotiverende faktor. I vårt eksempel er denne faktoren » å gjøre seg usynlig for naturen».

Å gjøre seg usynlig for naturen er i tillegg universelt og kan gjennomføres med alle barn og voksne uansett evt funksjonsnedsettelser.