skip to Main Content

Hjem  Om Nordland Nasjonalparksenter  Om Nordland nasjonalparksenter

Om Nordland nasjonalparksenter

Nordland Nasjonalparksenter er et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, kunst samt norsk og samisk kultur i Nordland.  Adde- Zetterquist kunstgalleri er  en del av senteret og er viet kunsten og livet til Per Adde og Kajsa Zetterquist. Kjernevirksomheten skal fokusere på kunstformidling og naturveiledning.

Nordland nasjonalparksenter ble åpnet i 2005 og består av Besøkssenter nasjonalpark for nasjonalparkene i Nordland og Adde Zetterquist kunstgalleri med formålet:

«Nordland Nasjonalparksenter og Adde Zetterquist kunstgalleri skal være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, kunst, norsk og samisk kultur i Nordland samt stimulere til aktivt friluftsliv. Kjernevirksomheten skal fokusere på naturveiledning og kunstformidling.«

Nordland nasjonalparksenter utgjøres av Besøkssenter nasjonalpark og er autorisert av Miljødirektoratet som besøkssenter for Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, men har også informasjon om de andre nasjonalparkene i Nordland: Børgefjell, Møysalen, Rago, Lahku, Lomsdal – Visten og Sjunkhatten.

Nordland nasjonalparksenter har siden oppstarten satset tungt på formidling. Naturveiledning har vært, og er, en av grunnpilarene til senteret. Aktiv læring og involverende formidling er viktige stikkord for gode læringsopplevelser som gir varig naturinteresse og naturglede.

I 2013 åpnet Adde Zetterquist kunstgalleri på Nordland nasjonalparksenter. Galleriet er et visningssted for billedkunsten til Per Adde og Kajsa Zetterquist, har eget gjestegalleri med vekslende utstillinger og en permanent utstilling om deres liv og kunstnerskap. Kunsterenes sterke engasjement for natur og naturvern, der de har vært spesielt aktive i Saltfjellet-aksjonen, bygger en naturlig bro over til Besøkssenter nasjonalpark. 

Nordland nasjonalparksenter fremstår i dag som et helhetlig kunst- og natursenter der formidling spiller en sentral rolle i virksomheten. Møtet mellom kunst og natur skaper en unik plattform for formidling som åpner opp for nye og spennende formidlingskonsepter.

Ved siden av kunstgalleri og en permanent naturutstilling har besøkssenteret;

  • et rikt bibliotek med kunst- og naturlitteratur. Leseplass for store og små.

  • en spennende butikk med kvalitetsvarer.

  • tunet- vårt uterom med bålplass

  • Roparneset- friområde med samisk boplass

  • auditorium med kapasitet til drøyt 60 personer og god teknikk

  • egnede lokaler for kurs og konferanser

Tunet er et samlingspunkt med bålplass og benker. Her er det også ulike installasjoner for aktiv læring innenfor senterets fagområder.

Friluftsområdet Roparneset, brukes også aktivt i formidlingen. En rekonstruert samisk boplass presenterer tidligere samisk bruk av områdene som i dag er nasjonalparker. Her ligger også Storjordstua, som representerer norsk utmarksbruk over flere tidsperioder. Den drives i dag som turisthytte i regi av Bodø og Omegns Turistforening. Her finner du også inngangen til den flotte Junkerdalsura, med universell utforming som gjør det mulig for alle å følge veien langs elva opp til Trækta.

Nordland nasjonalparksenter er en stiftelse opprettet i 2004, av kommunene Skjerstad, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hadsel, Sortland, Lødingen, Rana, Hattfjelldal, Grane og Beiarn, Fylkesmannen i Nordland, Norges Naturvernforbund Nordland, Høgskolen i Bodø, Statskog SF, Den Norske Turistforeningen, Nordland Reindriftssamers Fylkeslag, Arran, Salten Museum, Helgeland museum, Saltdal Bondelag, Saltdal Regionråd, Saltdal bonde- og småbrukarlag.