skip to Main Content

Hjem  Om Nordland nasjonalparksenter

Om Nordland nasjonalparksenter

Nordland Nasjonalparksenter består av et fullverdig kunstgalleri viet kunsten og livet til Per Adde og Kajsa Zetterquist. Besøkssenter nasjonalpark Nordland er den andre faglige enheten, autorisert under Miljødirektoratet. Formålet vårt er å være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, kunst, norsk og samisk kultur i Nordland samt stimulere til aktivt friluftsliv. Vår kjernevirksomhet er kunstformidling og naturveiledning – som vi skaper gode opplevelser rundt.

Nordland nasjonalparksenter utgjøres av to faglige enheter: Besøkssenter nasjonalpark Nordland og Adde Zetterquist kunstgalleri.

Besøkssentret er autorisert av Miljødirektoratet for Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, men har også informasjon om de andre nasjonalparkene i Nordland: Børgefjell, Møysalen, Rago, Làhko, Lomsdal – Visten og Sjunkhatten. Naturveiledning har vært, og er, en av grunnpilarene til senteret. Våre gjester – store som små – kan forvente å få gode opplevelser med aktiv læring og involverende formidling . Dette er viktige stikkord for gode læringsopplevelser som gir varig naturinteresse og naturglede.

Adde Zetterquist kunstgalleri er viet kunsten til Per Adde og Kajsa Zetterquist og deres liv og virke. Gjestegalleriet benyttes til kunst- og natur/miljø-utstillinger gjennom året.

Opplevelser med kunst og natur utgjør vår virksomhet, både for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale gjester.

Hos oss finner du gode kurs- og konferansefasiliteter, som kan leies for ulike formål:

Auditoriet vårt rommer inntil 70 personer

Verkstedet

Tunet

Roparneset

Bibliotek og butikk utgjør et fint tilslag som våre gjester har vist å sette pris på.

 

Statskog Fjelltjeneste, SNO og Midtre Nordland Nasjonalparkstyres forvaltere er leietakere hos oss og bidrar til å gjøre oss til et relevant kompetansemiljø. .

I 2013 åpnet Adde Zetterquist kunstgalleri på Nordland nasjonalparksenter. Galleriet er et visningssted for billedkunsten til Per Adde og Kajsa Zetterquist, har eget gjestegalleri med vekslende utstillinger og en permanent utstilling om deres liv og kunstnerskap. Kunsterenes sterke engasjement for natur og naturvern, der de har vært spesielt aktive i Saltfjellet-aksjonen, bygger en naturlig bro over til Besøkssenter nasjonalpark. 

Nordland nasjonalparksenter fremstår i dag som et helhetlig kunst- og natursenter der formidling spiller en sentral rolle i virksomheten. Møtet mellom kunst og natur skaper en unik plattform for formidling som åpner opp for nye og spennende formidlingskonsepter.

Ved siden av kunstgalleri og en permanent naturutstilling har besøkssenteret;

  • et rikt bibliotek med kunst- og naturlitteratur. Leseplass for store og små.

  • en spennende butikk med kvalitetsvarer.

  • tunet- vårt uterom med bålplass

  • Roparneset- friområde med samisk boplass

  • auditorium med kapasitet til drøyt 60 personer og god teknikk

  • egnede lokaler for kurs og konferanser

Tunet er et samlingspunkt med bålplass og benker. Her er det også ulike installasjoner for aktiv læring innenfor senterets fagområder.

Friluftsområdet Roparneset, brukes også aktivt i formidlingen. En rekonstruert samisk boplass presenterer tidligere samisk bruk av områdene som i dag er nasjonalparker. Her ligger også Storjordstua, som representerer norsk utmarksbruk over flere tidsperioder. Den drives i dag som turisthytte i regi av Bodø og Omegns Turistforening.

Nordland nasjonalparksenter er en stiftelse opprettet i 2004, av kommunene Skjerstad, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hadsel, Sortland, Lødingen, Rana, Hattfjelldal, Grane og Beiarn, Fylkesmannen i Nordland, Norges Naturvernforbund Nordland, Høgskolen i Bodø, Statskog SF, Den Norske Turistforeningen, Nordland Reindriftssamers Fylkeslag, Arran, Salten Museum, Helgeland museum, Saltdal Bondelag, Saltdal Regionråd, Saltdal bonde- og småbrukarlag.