skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Rago  50 år

22. januar 2021

Store sammenhengende naturområder er en av de viktigste vilkårene for å unngå tap av natur. I dag har Rago nasjonalpark vært det norske bidraget til nord-Europas største verneområde i 50 år.

Lenge før en eneste nasjonalpark hadde blitt opprettet i fylket tok flere og flere til orde for naturfredning. Forfatter og stifteren av Nordland naturfredningsforening, Håkon Evjent er en av dem. Evjent ville ha flere parker og skrev følgende; «..da ville vi kunne si at nordlands høifjell var beskyttet for alle tider»

Rago nasjonalpark 50 år, og beskyttet for alle tider – gratulerer med dagen!

Opplev Rago langs Ragorunden!
Rago byr på opplevelser av ekte villmark i et landskap som strekker seg fra fjord til fjell. Langs Ragorunden kan du oppleve den storslagne naturen fra godt merka stier, tilrettelagt med bruer over de største elvene og klopper i de bløteste områdene. Ellers i nasjonalparken er det få stier og lite tilrettelegging, og terrenget er krevende å ferdes i.

 

Ragorunden starter ved en av de to innfallsportene til nasjonalparken, Lakshol eller Litjsand. Det mest vanlige er å gå turen fra Lakshol, opp langs den krystallklare Storskogelva som du krysser med en hengebro lengre opp. Turen videre er bratt og krevende, men utsikten underveis er formidabel. Fra Nordskaret ser du utover dalen du kom fra, og Storskogelva som bukter seg gjennom frodig bjørkeskog mellom bratte, blankskurte fjellsider. Ved Storskogvatnet er det muligheter for overnatting i Storskogvasshytta eller utleiehytta til Fauske og Sørfold jeger- og fiskeforening. Det er også mange fine muligheter for telting i området.

 

Fra Storskogvatnet går runden videre i et mer fjellpreget landskap mot Litlverivatnet. Hengebrua over Litjverivassfossen er spektakulær. Litt lengre fremme åpenbarer Ragos fineste utsikt seg. Her ser du både den ville Litjverivassfossen og nesten hele turen du har bak deg. Turen går så videre til Litjsand, og et par kilometer langs veien tilbake til bilen i Lakshol.

 

Temakveld «Rundt bålet»

Sammen med ungdommer og voksne fra Saltdal husflidslag har vi hatt to kvelder med prosjektet "Rundt bålet"

Besøk på foringsstasjonen

En klasse fra Selfors Skole i Rana har i lang tid hatt Fjellrev som gjennomgående tema i undervisninga. Onsdag 15. juni fikk de være med Besøkssenteret og Statens Naturoppsyn til en av foringsstasjonene på Saltfjellet for å se hvordan bevaringsarbeidet på fjellrev skjer i praksis.
Back To Top