skip to Main Content

Hjem  Nyheter

En julehilsen

21. desember 2021

Takk til dere alle som var innom oss i år, og velkommen til nye opplevelser her i året som kommer!

God jul og godt nytt år!

☃️ ☃️ ☃️

Julekort 2021 uten tekst

Samenes nasjonaldag 2022

Søndag ble samenes nasjonaldag markert hos oss. Med taler, utstillingsåpning, foredrag kaffe og kaker.

Satellitt for nasjonalpark

Besøkssenter nasjonalpark Nordland (BNN) ved Nordland nasjonalparksenter er nå autorisert for å gi informasjon og legge til rette for formidling i de fem nasjonalparkene Láhkko, Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten. En nasjonal og viktig oppgave er dermed tildelt av Miljødirektoratet etter en omfattende kvalifiseringsprosess. BNN er i selskap med 34 andre sentre.
Back To Top