skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Førjulsstemning på Nordland nasjonalparksenter

06. desember 2021

Siste søndag i november og første søndag desember arrangert vi adventssøndag på Nordland nasjonalparksenter. Begge dagene var godt besøkt av både store og små.

Årets førjulsarrangement har vært noe nedskalert i forhold til julemarkedet som vi har hatt tidligere år samt at vi fordelte det over to helger. Færre salgsboder, men flere aktiviteter.

På begge søndagene hadde vi et populært juleverksted der både voksne og barn kunne utfolde seg kreativt med saks og papir og andre materialer. I samarbeid med Statskog kunne man også gå ut å hugge sitt eget juletre. Vår museumsbutikk har vært fylt opp med gode julegaveideer og vi har hatt flere salgsboder med ulike lokale håndverksprodukter.

Første søndagen arrangerte samisk gruppe ved Røkland skole en språkcafe som var veldig populær. Det ble også avholdt bokbad med Øyvind Lauvdahl og Bjørnar K. Meisler med påfølgende boksignering.

Siste søndagen hadde vi litt fler salgsboder med blant annet keramikk, nydelige kniver og strikkede produkter. For de minste var det produksjon av fuglemat og bivokslys samt at Sigrid inviterte inn til stemningsfull eventyrstund i auditoriet.

Samenes nasjonaldag 2022

Søndag ble samenes nasjonaldag markert hos oss. Med taler, utstillingsåpning, foredrag kaffe og kaker.

Satellitt for nasjonalpark

Besøkssenter nasjonalpark Nordland (BNN) ved Nordland nasjonalparksenter er nå autorisert for å gi informasjon og legge til rette for formidling i de fem nasjonalparkene Láhkko, Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten. En nasjonal og viktig oppgave er dermed tildelt av Miljødirektoratet etter en omfattende kvalifiseringsprosess. BNN er i selskap med 34 andre sentre.
Back To Top