skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Satellitt for nasjonalpark

01. april 2022

Besøkssenter nasjonalpark Nordland (BNN) ved Nordland nasjonalparksenter er nå autorisert for å gi informasjon og legge til rette for formidling i de fem nasjonalparkene Láhkko, Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten. En nasjonal og viktig oppgave er dermed tildelt av Miljødirektoratet etter en omfattende kvalifiseringsprosess. BNN er i selskap med 34 andre sentre.

Ansvaret er stort og strekker seg over et stort geografisk område. Vi leter nå etter gode metoder for å få til god og relevant informasjon og formidling til alle de ni kommunene som omfattes av disse nasjonalparkene. Satellitt er en vei å gå, der vi gjennom en pilot i 2022 ønsker å finne modellen som kan virke bra for alle parter. Kommunene som er omfattet av vernet trenger et godt system for å løfte frem verdiene som en nasjonalpark representerer for lokalsamfunnet, næringsliv, skoler, barnehager og reise- og opplevelsesmarkedet.

Sammen med forvaltningen ønsker vi å være en god partner som støtter opp om kommunenes initiativ til verdiskaping basert på nasjonalparkene, samtidig som at merkevaren Norges nasjonalparker blir tatt i bruk på en god måte.

Torsdag i forrige uke (31. mar) arrangerte derfor BNN en workshop på Nordland nasjonalparksenter rundt temaet Svartisen – Engabreen. Med oss på denne hadde vi nasjonalparkforvaltningen, Meløy kommune, Svartisen AS (Brestua), masterstudent Sunniva Pauline Due Svendsen (UIB), Hallgeir Elvehøy, (NVE) og arkitektfirmaet DRMA.

Meløy kommune utvikler nå området rundt Engabreen – Svartisen for bærekraftig reiseliv og økt lokal verdiskaping. Målet med workshopen var å se på hvordan vi kan øke BNN’s tilstedeværelse lokalt i regionen samtidig og styrke dialogen mellom BNN som besøkssted og kunnskapsinstitusjon.

Det er ingen tvil om at økt samarbeid vil gi gjensidige fordeler. Gjennom dialog og idéutveksling så vi på ulike former for satellitter. Eksempelvis fysiske installasjoner, digitale formidlingsløsninger og hvordan lokale verter kan bistå med fortellinger om området. Masteroppgaven til Sunniva Pauline Due Svendsen viste oss hvordan kunnskap kan danne grunnlag for bærekraftige opplevelser.

Vi håper å få til en fysisk satellitt i 2022 på Brestua, gjerne som en modell for hvordan vi kan utvikle flere satellitter i det flotte nasjonalparkriket som vi er.

NO EN SA

Nyhetsarkiv

Temaer

Julemarked 2022

Årets julemarked sist søndag var en stor suksess. Med fokus på lokalmat trakk vi besøkende fra både nord og sør. Vi takker alle som stakk innom, både engasjerte lokalmatselgere og de mange som sikret seg smakfulle julegaver!

Samisk språkuke

24.-30. oktober arrangerte vi Samisk språkuke for første gang. Markeringen foregikk over hele skandinavia med ulike arrangement. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Eva Gun Jensen)
E-post: intendant@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Vi har for tiden vinterstengt, men har åpent rundt arrangementer og på forespørsel.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top