skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Satellitt for nasjonalpark

01. april 2022

Besøkssenter nasjonalpark Nordland (BNN) ved Nordland nasjonalparksenter er nå autorisert for å gi informasjon og legge til rette for formidling i de fem nasjonalparkene Láhkko, Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Rago og Sjunkhatten. En nasjonal og viktig oppgave er dermed tildelt av Miljødirektoratet etter en omfattende kvalifiseringsprosess. BNN er i selskap med 34 andre sentre.

Ansvaret er stort og strekker seg over et stort geografisk område. Vi leter nå etter gode metoder for å få til god og relevant informasjon og formidling til alle de ni kommunene som omfattes av disse nasjonalparkene. Satellitt er en vei å gå, der vi gjennom en pilot i 2022 ønsker å finne modellen som kan virke bra for alle parter. Kommunene som er omfattet av vernet trenger et godt system for å løfte frem verdiene som en nasjonalpark representerer for lokalsamfunnet, næringsliv, skoler, barnehager og reise- og opplevelsesmarkedet.

Sammen med forvaltningen ønsker vi å være en god partner som støtter opp om kommunenes initiativ til verdiskaping basert på nasjonalparkene, samtidig som at merkevaren Norges nasjonalparker blir tatt i bruk på en god måte.

Torsdag i forrige uke (31. mar) arrangerte derfor BNN en workshop på Nordland nasjonalparksenter rundt temaet Svartisen – Engabreen. Med oss på denne hadde vi nasjonalparkforvaltningen, Meløy kommune, Svartisen AS (Brestua), masterstudent Sunniva Pauline Due Svendsen (UIB), Hallgeir Elvehøy, (NVE) og arkitektfirmaet DRMA.

Meløy kommune utvikler nå området rundt Engabreen – Svartisen for bærekraftig reiseliv og økt lokal verdiskaping. Målet med workshopen var å se på hvordan vi kan øke BNN’s tilstedeværelse lokalt i regionen samtidig og styrke dialogen mellom BNN som besøkssted og kunnskapsinstitusjon.

Det er ingen tvil om at økt samarbeid vil gi gjensidige fordeler. Gjennom dialog og idéutveksling så vi på ulike former for satellitter. Eksempelvis fysiske installasjoner, digitale formidlingsløsninger og hvordan lokale verter kan bistå med fortellinger om området. Masteroppgaven til Sunniva Pauline Due Svendsen viste oss hvordan kunnskap kan danne grunnlag for bærekraftige opplevelser.

Vi håper å få til en fysisk satellitt i 2022 på Brestua, gjerne som en modell for hvordan vi kan utvikle flere satellitter i det flotte nasjonalparkriket som vi er.

NO EN SA

Nyhetsarkiv

Temaer

Vi forbereder sommersesongen

Nå snekres det for harde livet, og for å komme i mål med ombyggingen er vi nødt å holde stengt uke 17, 18 og delvis uke 19. Velkommen tilbake søndag 12. juni. Da åpner sommerens gjesteutstilling med Birgitta Linhart i Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kunstskolen i Kabelvåg – 40 års jubileumsutstilling

I 1983 fikk Nord Norge sin første kunstutdanning; kunstskolen i Kabelvåg. Kunstnerspirer fra nord som søkte plass ved de etablerte kunstorganisasjonene sørpå ble avvist pga manglende basiskunnskaper. Dette ønsket kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist å gjøre noe med. Gjennom et iherdig arbeid klarte de å stable kunstskolen i Kabelvåg på beina. Nå, 40 år senere, feirer vi kunstskolens 40 års jubileum. Og hvilken arena ville vel være bedre egnet til å åpne denne vandreutstillingen, enn Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Stengt pga. ombygging.
Åpner for sesongen søndag 12. mai.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top