skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Varderiving

02. september 2022

Torsdag arrangerte Midtre Nordland nasjonalparkstyre en varderivedugnad rundt Polarsirkelsenteret. Et grep for å begrense den økte ødeleggelsen av naturområdene rundt senteret.

Bakgrunn

Polarsirkelsenteret besøkes av rundt 200 000 turister hvert år. Mange av de som kommer til Polarsirkelsenteret bygger varder. Vardebygging har vært en utfordring ved Polarsirkelsenteret siden det åpnet i 1990.

Aktiviteten har ført til store sår i Saltfjellet landskapsvernområde, og samiske kulturminner har blitt brutt løs for å bygge varder. Det er mange aktører som har bidratt til at Polarsirkelen har blitt en turistmagnet, men det er få som har tatt ansvar for slitasjen og ødeleggelsene turistene har påført området.

Bruk og misbruk

I fjellet brukes i dag varder systematisk av blant andre Den norske turistforening for å markere sikre stier mellom hytter og andre turmål. Mange steder har lokale idrettslag og andre satt «nye» varder på toppen av fjell i nærområdene, gjerne med merkede turløyper for å gjøre det enkelt å komme dit.

Enkelte har i tillegg gjort det til en «hobby» å markere sitt besøk ved å bygge enda flere varder, ofte på nye steder.  Resultatet kan lett bli at det som skulle være en serie veivisere, blir en farlig løype å følge i tåke eller halvmørke. Varder skal lede deg på en trygg vei, men med en mengde små-varder over alt, til og med på kanten av stup, blir det kun en ødeleggelse av naturen.

Forbud

På Svalbard er vardebygging forbudt. Flere land forbyr å legge stein til varder eller montere nye varder, og man kan bli bøtelagt for det.

Man klarer nok ikke å stoppe byggingen av varder som har pågått i så mange år på polarsirkelen. Men ved å sørge for mer kunnskap til turistene vil det gi en bevissthet rundt problematikken. Kanskje finnes det andre måter å markere kryssingen av polarsirkelen på som både skåner naturen og gir veifarende en meropplevelse av stoppen?

Les mer om varder

Varde (fra norrønt varði; beslektet med å være var, «oppmerksom, aktpågivende»[1], beslektet med norrønt varða – holde vakt, hindre, stå til ansvar; engelsk ward og fransk guard[2][3]) er oppstablede steiner (eller oppstående stein) som merke på fjelltopp, langs sti og lignende.[1] Disse steinkonstruksjonene som er plassert på høyder i terrenget, gjerne som grensemerke eller veimerke. I forbindelse med oppmålingen av Norge er mange varder bygget som siktmerke. Da markerer vardene trigonometriske punkter som ble benyttet i kartleggingen av Norge. I oppmålingen ble det bygget både runde og firkantede varder, og de ble fortrinnsvis plassert på fjelltopper med god utsikt. De hadde gjerne et tverrmål på 1 til 1,5 m og de var ofte omkring 1,5 til 2 meter høye.

NO EN SA

Nyhetsarkiv

Temaer

Vi forbereder sommersesongen

Nå snekres det for harde livet, og for å komme i mål med ombyggingen er vi nødt å holde stengt uke 17, 18 og delvis uke 19. Velkommen tilbake søndag 12. juni. Da åpner sommerens gjesteutstilling med Birgitta Linhart i Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kunstskolen i Kabelvåg – 40 års jubileumsutstilling

I 1983 fikk Nord Norge sin første kunstutdanning; kunstskolen i Kabelvåg. Kunstnerspirer fra nord som søkte plass ved de etablerte kunstorganisasjonene sørpå ble avvist pga manglende basiskunnskaper. Dette ønsket kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist å gjøre noe med. Gjennom et iherdig arbeid klarte de å stable kunstskolen i Kabelvåg på beina. Nå, 40 år senere, feirer vi kunstskolens 40 års jubileum. Og hvilken arena ville vel være bedre egnet til å åpne denne vandreutstillingen, enn Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Alle dager 10 – 17

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top