skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Markering av samenes nasjonaldag 2023 

08. februar 2023

Hva er det som får over 100 mennesker til å møtes på Nordland nasjonalparksenter på en mandag ettermiddag i februar? Med gode samtaler rundt peisen, velsmakende kaker fra unge samiske servitører, duodji og boksamtale rundt verket til forfatter og journalist Elin Anna Labba ble samenes nasjonaldag markert på Nordland nasjonalparksenter.   

Ordfører Rune Berg åpnet dagen med å understreke betydningen av å ha en slik møteplass for å feire den viktige nasjonaldagen. – Når vi tar Nordland med hele fem samiske språkgrupper så er det altfor få samiske institusjoner i vårt fylke. Skal vi løfte fram den samiske kulturen må dette gjøres noe med. For mange med samisk tilhørighet har ikke reindrifta vært den bærende kulturen på flere generasjoner. Men den samiske kulturen har så mye mer, slik som samisk språk, joik, samiske klær, duodji, samisk mat, fangst, fisking og sanking fra naturen. Alt dette har stor verdi innenfor den samiske kulturen. Reindrifta vil være den tydeligste kulturbæreren, men vi har et ansvar for å fremme alle kulturene, den samiske historien er på ingen måte ferdig skrevet, og ingen språk er borte, bare ligget i dvale, også her har vi et ansvar og en jobb å gjøre. – Vi jobber derfor med å få på plass ressurser som har som hovedmål å jobbe innenfor barnehage og skole og i hele lokalsamfunnet, fremholder ordføreren. – Ønsket mitt er at vi lykkes med dette og en egnet plass å legge en slik funksjon er nettopp her på Nordland Nasjonalparksenter. 

Fortellingen om tvangsflyttingen av samer fra 1920 og helt til 1950-tallet trakk full sal og vel så det. Denne tragiske hendelsen er mørk, der familier og rein ble røsket opp med roten. For aldri å kunne vende tilbake. Hvordan kunne dette skje – og hva skjedde? Det har Elin Anna Labba laget bok av med den talende tittel: «Herrene sendte oss hit/Herrerne satte oss hit. Om tvangsflyttingen av samene». Verket mottok Augustpriset 2020 for beste fagbok. – Denne historien ville jeg fortelle, for uten den er det ikke mulig å forstå den store uretten som samene er blitt utsatt for, sier forfatteren Elin Anna Labba under boksamtalen som avsluttet dagen. – En viktig markør for hvor inngripende og frihetsberørende dette var for mennesker og dyr, er når det beskrives at reinen trekker mot havlandet i vest, men blir tvunget til å følge veien sørover.  Boksamtalen ble ledet av Ronald Nystad-Rusaanes.

Øsende regnvær satte ingen stopp for tilstrømmingen av folk. Da dørene åpnet på ettermiddagen var det allerede mange som ventet. Samisk gruppe fra Røkland skole arrangerte tradisjonen tro den populære språkcaféen med søte kaker til inntekt for en planlagt fellestur. – Det er fantastisk å registrere oppslutningen som skapes og de flinke ungene som nå føler seg veldig hjemme på Nordland nasjonalparksenter, sier daglig leder Kari Nystad-Rusaanes. – Å få være en slik arena er en stolt og fin oppgave for oss.  

Den ferske intendanten ved Adde Zetterquist kunstgalleri, Anja Kath Lande, hadde også en omvisning i utstillingen til kunstner Hans Ragnar Mathisen som markerte åpningen av utstillingsåret for galleriet. Det ble også holdt et lite doudji verksted der både barn og voksne kunne utfolde seg kreativt med å dekorere fyrstikkesker og lage nøkkelringer med filt og skinn. 

Fyr i peisen skapte god stemning og praten gikk livlig blant de fremmøtte før ordfører Rune Berg holdt tale for dagen i auditoriet.  Leselysthuset var også partner på arrangementet og sto for salg og signering av et stort antall bøker. 

Det ble en svært vellykket feiring, og vi ønsker velkommen tilbake neste år!

 

 

NO EN SA

Nyhetsarkiv

Temaer

Bjørnar K. Meisler

Sommeren 2022 hadde vi gleden av å presentere en utstilling med vår egen kunstpedagog Bjørnar K. Meisler. Utstillingen varte fra 12. juni til 28. august.

Den 76. Nordnorske kunstutstilling

Den 76. Nordnorske kunstutstilling – Nordnorsken - er en landsdelsutstilling arrangert av Bodø Kunstforening med kunstnere med tilknytning til landsdelen.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: intendant@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Mandag-tirsdag: stengt
Onsdag: 12-15
Torsdag-fredag: stengt
Lørdag-Søndag: 12-16

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top