skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Nordland nasjonalparksenter tar nye steg

22. november 2023

Nordland Nasjonalparksenter og Rognan Byggsenter AS har inngått avtale for ombygging og fornyelse av Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. Den nye nasjonalparkutstillingen – Uerstattelig – skal stå ferdig i klimatiserte arealer til sesongstarten 01.05.24, og moderniserte og oppgraderte kontorer skal være ferdig før sommeren.

Som Norges største besøkssenter for nasjonalparker må vi gjøre dette grepet for å møte økende etterspørsel for informasjon og formidling om nasjonalparkene Saltfjellet-Svartisen, Junkerdal, Làhko, Rago og Sjunkhatten. Uerstattelig – en ny attraksjon og læringsarena vil bli ferdigutviklet fram til sesongstarten. Akkurat i tide til å ta del i Bodø 2024.

Fagmiljøet på en viktig kompetansearbeidsplass i regionen får bedre vilkår, samtidig som arena- og møteplassen blir enda bedre. Dette vil bidra til å styrke det tunge forvaltningsknutepunktet som allerede er etablert i sentret.

Vi er lettet og glad for at vi nå er kommet frem til byggestart, sier styreleder Stig Fossum og daglig leder Kari Nystad-Rusaanes.  Styret har besluttet å igangsette bygging 1. desember, selv om det fortsatt er noen ventende svar på søknader knyttet til den endelige finansieringsplanen.

Rognan Byggsenter AS er valgt som totalentreprenør. Salten Consult AS er engasjert for å bistå oss som prosjektleder. Rambøll AS er prosjekterende partner. Dette innebærer at også byggeprosjektet har en solid lokal base, noe vi er svært glade for.

Saltdal kommune er vertskommune for Nordland nasjonalparksenter, og har gjort det mulig for oss å komme i gang ved å stille bankgaranti og gi et tilskudd. Prosjektet har fått bidrag fra Salten regionråd, IRIS fondet. Sentret vil også bruke en betydelig andel opptjent kapital.

Arbeidet med å fullfinansiere både byggeprosjektet og utstillingen, med utstillingssatellitter i aktuelle kommuner, vil bli videreført i tiden framover. Det er god dialog med aktuelle tilskuddspartnere.

Nyhetsarkiv

Temaer

Vi forbereder sommersesongen

Nå snekres det for harde livet, og for å komme i mål med ombyggingen er vi nødt å holde stengt uke 17, 18 og delvis uke 19. Velkommen tilbake søndag 12. juni. Da åpner sommerens gjesteutstilling med Birgitta Linhart i Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kunstskolen i Kabelvåg – 40 års jubileumsutstilling

I 1983 fikk Nord Norge sin første kunstutdanning; kunstskolen i Kabelvåg. Kunstnerspirer fra nord som søkte plass ved de etablerte kunstorganisasjonene sørpå ble avvist pga manglende basiskunnskaper. Dette ønsket kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist å gjøre noe med. Gjennom et iherdig arbeid klarte de å stable kunstskolen i Kabelvåg på beina. Nå, 40 år senere, feirer vi kunstskolens 40 års jubileum. Og hvilken arena ville vel være bedre egnet til å åpne denne vandreutstillingen, enn Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Alle dager 10 – 17

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top