skip to Main Content

Hjem  Nyheter

Junkerdal nasjonalpark fyller 20 år i dag!

09. januar 2024

I dag er det 20 år siden Junkerdal nasjonalpark ble opprettet. Gjennom hele 2024 vil jubileet markeres gjennom spennende arrangement – både her på huset og ute i nasjonalparken. Gratulerer med dagen!

PROGRAM FOR JUBILEUMSÅRET

Januar – Villmarkskveld for hele familien, fredag 12.01.24
April – Historisk aften i Sulitjelma, dato TBA
Mai – Markering Den Europeiske nasjonalparkdagen, fredag 24.05.24
August – Fellestur Solvågtind, lørdag 31.08.24
Oktober – Historisk aften på Storjord, dato TBA

Fakta

9. januar 2004 ble 682 km2 variert og villmarkspreget landskap fra Sulitjelma til Junkerdal vernet som nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark feirer i dag 20 år.

Formålet med vernet av Junkerdal nasjonalpark er:

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet.
  • å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse og området skal kunne brukes til samisk reindrift.

Junkerdal nasjonalpark forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, og nasjonalparkforvalterne i sekretariatet til Midtre Nordland nasjonalparkstyre har sin kontorplass hos oss på Nordland nasjonalparksenter.

Les mer på Junkerdal nasjonalparks egne sider: www.junkerdalnasjonalpark.no

NO EN SA

Nyhetsarkiv

Temaer

Vi forbereder sommersesongen

Nå snekres det for harde livet, og for å komme i mål med ombyggingen er vi nødt å holde stengt uke 17, 18 og delvis uke 19. Velkommen tilbake søndag 12. juni. Da åpner sommerens gjesteutstilling med Birgitta Linhart i Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kunstskolen i Kabelvåg – 40 års jubileumsutstilling

I 1983 fikk Nord Norge sin første kunstutdanning; kunstskolen i Kabelvåg. Kunstnerspirer fra nord som søkte plass ved de etablerte kunstorganisasjonene sørpå ble avvist pga manglende basiskunnskaper. Dette ønsket kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist å gjøre noe med. Gjennom et iherdig arbeid klarte de å stable kunstskolen i Kabelvåg på beina. Nå, 40 år senere, feirer vi kunstskolens 40 års jubileum. Og hvilken arena ville vel være bedre egnet til å åpne denne vandreutstillingen, enn Adde Zetterquist kunstgalleri!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Alle dager 10 – 17

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top