skip to Main Content

Liv og virke

Per Adde og Kajsa Zetterquist er begge opprinnelig fra Sverige, men flyttet på 60-tallet til Nord-Norge. Adde og Zetterquist er sterkt engasjerte mennesker, som har valgt å leve et annerledes liv omgitt av kunst og natur.

De valgte de å bosette seg ved Erik Larsa-tjønna, ved Graddis i Saltdalen. Uten veiforbindelser, men med god hjelp av hest og hundespann har de bygd opp sitt hjem og sine atelier. I naturskjønne omgivelser har de både funnet inspirasjon, samt ro til å fordype seg i kunsten. Per og Kajsa har hatt stor utstillingsvirksomhet og flere utsmykningsoppdrag, men har i tillegg engasjert seg både i kunstpolitiske saker, den samiske befolkningens rettigheter, samt naturvern. I 1983 var de begge med på oppstarten av Kabelvåg kunstskole, som var den første skolen med høyere kunstutdannelse i Nord-Norge. De var også med på opprettelsen av Nordnorske kunstsenter i 1973.

Per og Kajsa var sterkt involvert i Alta-aksjonen og kampen for opprettelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. De kjempet både for naturvern og den samiske befolkningens rettigheter i områdene, da særlig knyttet til reindrift. Per mottok Kongens fortjenestemedalje i 2006, og Kajsa i 2017, for sitt sterke engasjement for naturvern, samiske rettigheter, kunst og kunstformidling. Dessverre døde Per Adde 13 august 2020! Veldig trist for oss og en enorm sorg for Kajsa. Hans minne kommer for alltid å leve videre her på galleriet!

Samlokaliseringen med Nasjonalparksenteret representerer et krysningspunkt mellom viktige aspekter ved Per og Kajsas liv: kunsten, naturen og den samiske kulturen. Formålet er at de to avdelingene kan styrke hverandre, og gi publikum bredere og mer sammensatte opplevelser.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Stengt pga. ombygging.
Åpner for sesongen søndag 12. mai.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top