skip to Main Content

Liv og virke

Per Adde og Kajsa Zetterquist er begge opprinnelig fra Sverige, men flyttet på 60-tallet til Nord-Norge. Adde og Zetterquist er sterkt engasjerte mennesker, som har valgt å leve et annerledes liv.

De valgte de å bosette seg ved Erik Larsa-tjønna, ved Graddis i Saltdalen. Uten veiforbindelser, men med god hjelp av hest og hundespann har de bygd opp sitt hjem og sine atelier. I naturskjønne omgivelser har de både funnet inspirasjon, samt ro til å fordype seg i kunsten. Per og Kajsa har hatt stor utstillingsvirksomhet og flere utsmykningsoppdrag, men har i tillegg engasjert seg både i kunstpolitiske saker, den samiske befolkningens rettigheter, samt naturvern. I 1983 var de begge med på oppstarten av Kabelvåg kunstskole, som var den første skolen med høyere kunstutdannelse i Nord-Norge. De var også med på opprettelsen av Nordnorske kunstsenter i 1973. De

Per og Kajsa var sterkt involvert i Alta-aksjonen og kampen for opprettelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. De kjempet både for naturvern og den samiske befolkningens rettigheter i områdene, da særlig knyttet til reindrift. Per mottok Kongens fortjenestemedalje i 2006, og Kajsa i 2017, for sitt sterke engasjement for naturvern, samiske rettigheter, kunst og kunstformidling. Samlokaliseringen med Nasjonalparksenteret representerer derfor et krysningspunkt mellom viktige aspekter ved Per og Kajsas liv: kunsten, naturen og den samiske kulturen. Formålet er at de to avdelingene kan styrke hverandre, og gi publikum bredere og mer sammensatte opplevelser.