skip to Main Content

Venneforeningen

Adde Zetterquist kunstgalleriets Venneforening har som hovedformål å fremme interessen for Per Adde og Kajsa Zetterquist sin billedkunst. Alle som ønsker det kan bli medlem.

Medlemskapet koster 200 kroner pr. år for enkeltpersoner og kroner 1000 kroner pr. år for bedrifter og organisasjoner.

Kontingenten kan overføres konto 4509.27.67594

Leder i foreningen er Olav Eldøen
olav.eldoen@sbnett.no

Back To Top