skip to Main Content

Nordland Nasjonalparksenter  Besøkssenter nasjonalpark

Besøkssenter nasjonalpark Nordland

Besøkssenter nasjonalpark speiler mangfoldet i Nordlands nasjonalparker gjennom varierte utstillinger og lekne uterom. Innendørs kan du hilse på bjørnen, lære om den spesielle geologien eller bli kjent med det samiske i området. Utendørs får du blant annet prøve deg som lassokaster og steinhugger. Kanskje vil du ta en tur inn i en ekte gamme på Roparneset?

Marisko

Om Besøkssenter nasjonalpark Nordland

Besøkssenter Nasjonalpark Nordland er et informasjons- og besøkssenter for natur og verneområder. Senteret åpnet i 2005  og ligger på Storjord i nasjonalparkkommunen Saltdal.

Senteret er autorisert av Miljødirektoratet for Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal nasjonalpark, men har også informasjon om de andre nasjonalparkene i Nordland: Børgefjell, Møysalen, Rago, Làhko, Lomsdal – Visten og Sjunkhatten. Vi er til for barn, allmennheten og skal være en partner for å få til lokal verdiskapning rundt natur og nasjonalparker.

Les mer:

Naturutstilling og aktivitetstun

Besøkssenter nasjonalpark Nordland er kjent for sin lekne og lærerrike naturutstilling og sitt store aktivitetstun. Naturutstillingen tar deg med inn i den nordlandske naturens geologi, fauna, dyreliv og historie. Bosetting, næring, friluftsliv og samisk historie og kultur har også funnet sin plass. Tunet er et eldorado for aktivitetsbasert læring og gir noe å bryne seg på for de fleste. Her lærer du også mer om Nordlands ni nasjonalparker.

Tør du å ta en bjørneselfie eller krabbe gjennom revehulen?

Les mer:

Nordlands ni nasjonalparker

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. I Nordland har vi ni nasjonalparker som til sammen har sikret over 5000km² km natur for fremtiden.

Les mer:

Naturveiledning

Siden oppstarten har Besøkssenter nasjonalpark satset på aktiv formidling av naturkunnskap gjennom naturveiledning. En naturveileder skaper interesse og nysgjerrighet for natur gjennom spennende aktiviteter og gode opplevelser. Med over ti års erfaring er senteret i dag ledende innenfor naturveiledningen i Norge og har utviklet flere gode, pedagogisk forankrede naturveiledningskonsepter.

Les mer:

Tilbud for skoler

Besøkssenter nasjonalpark har lang erfaring med utvikling av undervisningsopplegg for skoler. Gjennom en blanding av teori og praktiske øvelser, befaringer, undersøkelser eller demonstrasjoner skaper naturveilederen gode læringsopplevelser. Vi tilbyr både faste og skreddersydde naturveiledninger.

Les mer: