skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  For skoler og barnehager

Tilbud for skoler

Besøkssenter nasjonalpark jobber aktivt med naturveiledning året rundt og har utviklet tre pedagogisk forankrede konsepter tilpasset læreplanverket for grunnskolen.

På denne siden kan du lese mer om dem.

Min nasjonalpark

Min nasjonalpark er senterets største og mest omfattende naturveiledningstilbud. Prosjektet gjennomføres i tre faser og følger en skoleklasse helt fra de er elever i 4.trinn til de kommer på ungdomsskolen i 9.trinn. Prosjektets hovedmål er å være et tverrfaglig naturveiledningsprosjekt til skoler beliggende i nærheten av nasjonalparker.

Vi vet at kjennskap til verneverdiene i sine nasjonalparker vil gi økt forståelse for vern og økt stolthet over egen hjemkommune. Sekundert vil dette gi mer kompetente samfunnsborgere i saker som angår verneområdene, samtidig som eierskap til egne naturområder vil bidra til å opprettholde bosetting og initiativlyst i utkantstrøk.

Prosjektet innbefatter at skolebesøk hvor naturveileder fra senteret besøker skolen, en tur hvor skolen får besøke Besøkssenteret på Storjord i Saltdal, og en klassetur med overnatting ved skolens nærmeste nasjonalpark.

I 2019 utviklet vi et opplegg for barnehager – Min nasjonalpark for barnehager. Opplegget passer for de eldste barna i barnehagen, altså «førskolebarn» og kan bestilles her:

Fjellrev

I 1848 ble Geirfuglen, den siste virkelig store arten i norsk natur, utryddet. Den forsvant som et resultat av en helt motsatt forvaltning enn den egentlig burde hatt. En vårdag i 1948 ble det siste kjente egget av Geirfugl kastet på havet og arten var dermed utryddet for all fremtid.

I vår tid står fjellreven foran en lignende kritisk bestandssituasjon, men denne gangen har myndighetene bestemt seg for å gjøre alt for å unngå utryddelse av enda en art fra den norske faunaen. Redningsarbeidet for fjellrev i Norge er innviklet og komplekst og krever stor innsats og mye kunnskap i mange ledd. Stortinget gav derfor fjellreven status som «Prioritert art i 2013.» 

Gjennom fjellrevprosjektet jobber Besøkssenteret tett sammen med Forskning (NINA) og naturoppsyn (SNO) med et formidlingsprosjekt som skal gi allmennheten større innsikt og forståelse for det unike redningsarbeidet som foregår i den norske fjellheimen.

I Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark ligger ett av to nasjonale besøkshi for fjellrev.

Rovdyrkunnskap

De store rovdyrene ulv, jerv, gaupe og bjørn har vært nesten totalt borte fra norsk natur, og myndighetene fikk etter hvert behov for å ha bedre kontroll med bestandssituasjonen av store rovdyr i landet. I tillegg signerte Norge BERN-konvensjonen hvor det slås fast at Norge har ansvar for bevaring av rovdyr som vandrer over store avstander.

Økt styring av bestandssituasjonen av store rovdyr har ført til glede for noen, fortvilelse for andre. Uansett har rovdyrenes tilstedeværelse i norsk natur alltid, likesom i dag, vært grobunn både for konflikter, husdyrtap, og frykt. Besøkssenteret er nøytral og objektiv i forhold til forvaltningen av rovdyr, men vi ønsker å ta en helt klar rolle når det gjelder formidling av saklig kunnskap om rovdyra, deres levesett, og spesielt i forhold til rovdyrfrykt hos barn.

Rovdyrkunnskap er et formidlingsprosjekt som gjennom årlige midler fra rovviltnemda tilbys skoler i konfliktutsatte områder i Nordland.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Alle dager 10 – 17

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top