skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  For grupper

Naturveiledning

Siden oppstarten har Besøkssenter nasjonalpark satset på aktiv formidling av naturkunnskap gjennom naturveiledning. En naturveileder skaper interesse og nysgjerrighet for natur gjennom spennende aktiviteter og gode opplevelser.  Senterets visjon er å være ledene innen naturveiledning i Norge og har over ti års erfaring med utvikling av pedagogisk forankrede naturveiledningskonsepter.

Siden etableringen i 2005 har Besøkssenter nasjonalpark satset på aktiv formidling av naturkunnskap gjennom naturveiledning. En naturveileder skaper interesse og nysgjerrighet for natur gjennom spennende aktiviteter og gode opplevelser.  Senterets visjon er å være ledende innen naturveiledning i Norge og har over ti års erfaring med utvikling av  pedagogisk forankrede naturveiledningskonsepter.

Naturveiledningen har vært, og er, en av grunnpilarene ved Besøkssenter nasjonalpark. Senteret satte seg som mål allerede ved etableringen at det skulle være en spydspiss for utviklingen og gjennomføringen av naturveiledning i Norge. Denne målsettingen har vi holdt fast på. Senteret jobber i dag med naturveiledning på mange plan, fra direkte møter med barn og unge, til formidling gjennom radio, tv, og film. Vi tror at kunnskap om naturen fører til kjærlighet til naturen og et ønske om å bevare den for ettertiden.

Etter mange år med utvikling og testing av ulike naturveiledningsprosjekter har flere av prosjektene funnet sin faste form som varige satsinger. Dette er også takket være godt samarbeid med andre besøkssentre i landet. Vi har stor tro på samarbeid og erfaringsutveksling med andre som en viktig faktor i utviklingen av gode formidlingsopplegg.

Vi elsker natur og vi elsker å fortelle deg om den.

Følg og lik oss på Facebook!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Daglig leder, Kari Nystad-Rusaanes
Tlf.: +47 415 63 745
E-post: kari@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon)
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant og kunstfaglige henvendelser)
E-post: intendant@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon)
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Åpningstider

Vi har stengt for sesongen, men kan åpne på forespørsel. 
Se kontaktinformasjon ved spørsmål og henvendelser.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.