skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  Om Besøkssenter nasjonalpark

Om Besøkssenter nasjonalpark

Midt i mellom nasjonalparkene Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal ligger Besøkssenter nasjonalpark Nordland, med gangavstand til fjell, skog og flotte naturopplevelser. Vi er et informasjons- og opplevelsesenter som formidler om natur, friluftsliv og verneområder i Nordland. Vi er autorisert av Miljødirektoratet som besøkssenter for Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark og Junkerdal nasjonalpark, men informerer også om de andre nasjonalparkene i Nordland; Børgefjell, Møysalen, Rago, Láhko, Lomsdal- Visten og Sjunkhatten.

Besøkssenter Nasjonalpark Nordland er et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, samt norsk og samisk kultur i Nordland. Vår samlede virksomhet skal fremstå som et utstillingsvindu for Nordlands naturverdier og stimulere til aktivt friluftsliv.

Senteret er autorisert av Miljødirektoratet som besøkssenter for Junkerdal nasjonalpark og Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark og er sentralt plassert midt mellom disse på Storjord ved E6 gjennom Saltdal kommune. Ved siden av disse to nasjonalparkene har vi også informasjon om de andre nasjonalparkene i Nordland: Børgefjell, Møysalen, Rago, Lahku, Lomsdal – Visten og Sjunkhatten.

Naturveiledning

Senteret har siden oppstarten i 2005 satset tungt på en involverende og aktiv formidling gjennom naturveiledning. Med mer enn ti års erfaring er senteret i dag ledende innenfor fagområdet. Fagleder natur Benny Sætermo har vært tilsatt ved senteret siden 2007 og er kjent for sine engasjerende og lærerike naturveiledninger og foredrag. Han er en populær formidler blant både unge, gamle og i riksmediene. NRK har hatt han med i sine naturprogram flere ganger. Høsten 2017 lanserer Besøkssenter nasjonalpark en mini-serie med Benny der foreldre får tips til egen naturveiledning og friluftsliv med barn. I 2017 utvidet senteret naturavdelingen sin med en ny naturveileder i 60% stilling. Sigrid Elise Lium har tidligere jobbet med naturveiledning på Besøkssenter villrein, i skiskole og på friluftskole. Hun er en engasjert formidler som brenner for gode naturopplevelser. Sammen med Benny vil hun videreutvikle og styrke naturveiledningen ved Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Forvaltningsknutepunkt

Nordland nasjonalparksenter, med Besøkssenter nasjonalpark, er et forvaltningsknutepunkt med kontorplass for oppsynet til  Statskog- Fjelltjenesten Jim Kristensen, Geir Heggmo i Statens naturoppsyn og de fire nasjonalparkforvalterne til Midtre- Nordland nasjonalparkstyre; Inge Sollund Ingvaldsen (sekretariatsleder, Saltfjellet- Svartisen sør), Gunnar Rofstad (Saltfjellet- Svartisen nord), Hanne Etnestad (Junkerdal og Rago) og Ronny Skansen (Lahku og Sjunkhatten). Sigrid Elise Lium er ansatt som 40% nasjonalparkforvalter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre som prosjektleder for brukerundersøkelser i nasjonalparkene.

Følg og lik oss på Facebook!

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Daglig leder, Kari Nystad-Rusaanes
Tlf.: +47 415 63 745
E-post: kari@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon)
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant og kunstfaglige henvendelser)
E-post: intendant@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon)
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Åpningstider

Vi har stengt for sesongen, men kan åpne på forespørsel. 
Se kontaktinformasjon ved spørsmål og henvendelser.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.