skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  Om Besøkssenter nasjonalpark

Om Besøkssenter nasjonalpark

Midt i mellom nasjonalparkene Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal ligger Besøkssenter nasjonalpark Nordland, med gangavstand til fjell, skog og flotte naturopplevelser. Vi er et informasjons- og opplevelsesenter som formidler om natur, friluftsliv og verneområder i Nordland.

Vi er autorisert av Miljødirektoratet som besøkssenter for Saltfjellet- Svartisen, Junkerdal, Sjunkhatten, Rago og Láhko nasjonalpark. Men du finner også informasjon om de andre nasjonalparkene i Nordland hos oss; Børgefjell, Møysalen,  Lomsdal- Visten og Lofotodden.

Senteret har siden oppstarten i 2005 satset tungt på en involverende og aktiv formidling gjennom naturveiledning. Med mer enn ti års erfaring er senteret i dag ledende innenfor fagområdet. Fagleder natur Benny Sætermo har vært tilsatt ved senteret siden 2007 og er kjent for sine engasjerende og lærerike naturveiledninger og foredrag. Han er en populær formidler blant både unge, gamle og i riksmediene. NRK har hatt han med i sine naturprogram flere ganger. Høsten 2017 lanserer Besøkssenter nasjonalpark en mini-serie med Benny der foreldre får tips til egen naturveiledning og friluftsliv med barn.

I 2017 utvidet senteret naturavdelingen sin med en ny naturveileder i 60% stilling. Sigrid Elise Lium har tidligere jobbet med naturveiledning på Besøkssenter villrein, i skiskole og på friluftskole. Hun er en engasjert formidler som brenner for gode naturopplevelser. Sammen med Benny vil hun videreutvikle og styrke naturveiledningen ved Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Forvaltningsknutepunkt

Nordland nasjonalparksenter, med Besøkssenter nasjonalpark, er et forvaltningsknutepunkt med kontorplass for oppsynet til  Statskog- Fjelltjenesten, Statens naturoppsyn og nasjonalparkforvalterne til Midtre- Nordland nasjonalparkstyre.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Alle dager 10 – 17

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top