skip to Main Content

Hjem  For bedrifter

Miljøfyrtårn

Nordland nasjonalparksenter formidler om nasjonalparker og verneområder med unike naturverdier, om livet og kunsten til to kunstnere som har viet store deler av livet sitt til kampen for bevaring av natur. Bærekraft er en av våre grunnverdier. Siden 2019 har vi vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som også er anerkjent av EU.

NORDLAND NASJONALPARKSENTER SIN MILJØPOLICY

Nordland nasjonalparksenter- opplevelsessenter for kunst og natur har bærekraft som en av sine grunnverdier. Vi skal være ledestjerner og pådrivere for bevisste og bærekraftige valg. Gjennom sin virksomhet skal senteret bidra til økt sosial, økonomisk og økologisk bærekraft lokalt og regionalt.

Dette gjør vi gjennom:

  1. Kunnskapsbasert kunst- og naturveiledning som åpner for helhetstenking og sprer gode holdninger til natur, kunst og samfunn.
  2. Å ha et høyt ambisjonsnivå for bærekraft i hele organisasjonen.
  3. At våre handlinger og valg gjenspeiler det vi formidler til inspirasjon for miljøfyrtårnbedrifter og andre som ønsker å leve mer bærekraftige liv.
  4. Bevaring og videreutvikling av det gode, sosiale og faglig dyktige kompetansemiljøet vi er i dag.
  5. Et inkluderende arbeidsmiljø med god intern informasjonsflyt og bærekraftig bruk av de ansattes ressurser.

Hvert år skal det rapporteres til Stiftelsen Miljøfyrtårn på ulike indikatorer og tiltak. Hvert tredje år må vi gjennom en omfattende resertifiseringsprosess.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Mandag – fredag: kun åpent på forespørsel
Lørdag – søndag: 12.00-16.00

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top