skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark Naturveiledning 

Naturveiledning

Siden etableringen i 2005 har Besøkssenter nasjonalpark Nordland satset på aktiv formidling av naturkunnskap gjennom naturveiledning. En naturveileder skaper interesse og nysgjerrighet for natur gjennom spennende aktiviteter og gode opplevelser.

Naturveiledningen har vært, og er, en av grunnpilarene ved Besøkssenter nasjonalpark Nordland. Senteret satte seg som mål allerede ved etableringen at det skulle være en spydspiss for utviklingen og gjennomføringen av naturveiledning i Norge. Denne målsettingen har vi holdt fast på. Senteret jobber i dag med naturveiledning på mange plan, fra direkte møter med barn og unge, til formidling gjennom radio, tv, og film. Vi tror at kunnskap om naturen fører til kjærlighet til naturen og et ønske om å bevare den for ettertiden.

Etter mange år med utvikling og testing av ulike naturveiledningsprosjekter har flere av prosjektene funnet sin faste form som varige satsinger. Dette er også takket være godt samarbeid med andre besøkssentre i landet. Vi har stor tro på samarbeid og erfaringsutveksling med andre som en viktig faktor i utviklingen av gode formidlingsopplegg.

Til inspirasjon 2021
Natur med Benny

naTur med Benny – naturveiledning på film

Vi ønsker å stimulere til økt naturglede, friluftsliv, og kunnskap om naturen, og har laget fire små naturveiledningsfilmer som skal gi tips og ideer til andre naturveiledere i Norge. Aktivitetene kan selvsagt også fint benyttes av foreldre, lærere, eller bare som en idebank for egne opplevelser. Alle filmene tar utgangspunkt i forskjellige pedagogiske grunnprinsipper relatert til læringsutbyttet.

Vi vil med disse fire filmene gi eksempler på hvordan naturveilederen skaper læring og gode opplevelser i og om natur.

Velkommen inn – i naturen.

Episode 1 – Når du sover

Naturen følger sine egne regler og har sitt eget tidsskjema. Dette skjemaet følger svært sjelden menneskenes skjema, og derfor kan naturen noen ganger virke fremmed og godt skjult for oss. I denne episoden viser Besøkssenter nasjonalpark Nordland deg det første tipset til hvordan du kan komme nært innpå naturen, og samtidig gi barna en opplevelse de aldri vil glemme.

Dette er episone 1/6 av en filmserie om naturveiledning. Serien tar for seg ulike måter naturveilederen kan legge til rette for å skape læring om et tema. Her viser vi hvordan det å bryte et forventet mønster hos barna, bidrar til å gi en minnerik opplevelse som igjen resulterer i læring og økt naturglede.

Det er alltid viktig å avdekke hvilke læringsforsterkende elementer som ligger tilgjengelige i forhold til ulike tema. I denne episoden har vi tatt i bruk mange av dem. Ser du dem?

Denne episodens opplegg er i tillegg universelt og kan gjennomføres med alle barn og voksne uansett evt funksjonsnedsettelser.

Besøkssenter nasjonalpark Nordland jobber kontinuerlig med utvikling av naturpedagogikk / naturveiledning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til temaet.

Episode 2 – Hva skjer hvis vi gjør oss usynlig?

I denne episoden viser vi hvordan det å gjøre seg usynlig bidrar til å øke barnets interesse og oppmerksomhet i tillegg til å vise hva man faktisk kan få oppleve dersom man gjør seg usynlig for naturen. Vi bryter ned forestillingen om at spennende natur og dyreliv er noe man bare kan se på tv.

Barn har som oss voksne, mange drømmer. Typiske drømmer er f.eks å kunne fly eller å gjøre seg usynlig. Den fine med barns drømmer er at hvis vi bruker dem i det pedagogiske arbeidet så vil allerede plattformen for læring være lagt. Barna motiveres lettere når vi tar utgangspunkt i deres egne fantasier og drømmer.

Temaet «Å bli usynlig» har i tillegg en annen dimensjon som handler om å kunne nærme seg noe uten at dette «noe» vet at du er der. Barna opplever dette som utrolig spennende og er i seg selv en sterk motivasjonsfaktor som formidleren kan og bør bruke i sine opplegg. Hvis et barn først tenker – «wow, så spennende dette er«, så vil formidleren ha en unik mulighet til å knytte kunnskap opp mot aktiviteten. Det er flere måter å gjøre dette på og i denne episoden viser vi dette gjennom å gjøre oss usynlig – for tiuren.

Læringspsykologigen beskriver helt riktig aktivitet som viktig for læring, samt læring gjennom erfaring. Men dette alene er ikke nok. Som formidler vil du oppleve en stor økning i læringsutbytte hvis du i tillegg til aktivitet og erfaring, tar utgangspunkt i en selvmotiverende faktor. I vårt eksempel er denne faktoren » å gjøre seg usynlig for naturen».

Å gjøre seg usynlig for naturen er i tillegg universelt og kan gjennomføres med alle barn og voksne uansett evt funksjonsnedsettelser.

Episode 3 – Vi lærer av å gjøre, oppleve og erfare. Og som regel kan vi mye mer enn vi selv tror

Hvis noen plutselig spør deg: – kan du MYE om verdensrommet? Så vil du antagelig svare det du tenker, og det er gjerne – nei, jeg kan ikke mye om verdensrommet. Men hvis du derimot ble bedt om å fortelle absolutt alt du vet om verdensrommet så tipper jeg du kunne snakket i en evighet. Årsaken er enkel; vi har mer kunnskap enn vi selv tror om de mange tema. Men, ganske ofte «kan» vi ting som ikke er helt riktig. Da trenger vi å oppdage at det vi trodde vi visste kanskje ikke var helt riktig, slik at vi kan bytte denne opplevde kunnskapen ut med mer riktig kunnskap om et tema. At det blir slik er helt naturlig, fordi vi snapper opp kunnskap om diverse tema her og der. Venner, familie, aviser, tv og tilogmed eventyr vil alle sammen bidra til å etablere kunnskap hos oss. Men er alt korrekt? Og noen ganger kan vi litt om et tema, og det lille vi vet er kanskje tilogmed helt riktig. Likevel trenger vi å lære mer. Vi trenger å bygge videre.

Pedagogisk læringspsykologi kjenner disse to mekanismene veldig godt, og de beskrives som akkomodasjon og assimilasjon. Vi har laget en film hvor vi viser disse to mekanismene i praksis, med bjørnen som utgangspunkt. Før du ser filmen; vet du hvorfor en bjørn står på to føtter?

Episode 4 – Skattejakt og læring?

I episode 4/6 ser vi på et nytt element i hvordan barn lærer. De fleste kjenner seg igjen i at det man interesserer seg for det husker man bedre. Man lærer fort hvis man syns noe er spennende. Noen ganger er utfordringen vår å gjøre et tema som i seg selv kanskje ikke er så veldig spennende til nettopp det; spennende. Og hva syns vel et barn er mer spennende enn å dra på skattejakt? I denne episoden viser vi hvordan vi gjør botanikken lett å lære gjennom å dra på skattejakt etter «hvite manns fotspor» og «haitenner». Underveis i skattejakten snubler vi over en del spennende planter som vi greier å lære fordi vi knyter historier opp mot plantens navn, utseende, eller bruk.

Episode 5 – La naturen bestemme tid og sted

Naturen følger sine egne regler og har sitt eget tidsskjema. Dette skjemaet følger svært sjelden menneskenes skjema, og derfor kan naturen noen ganger virke fremmed og godt skjult for oss. I episode 5/6 viser Besøkssenteret for nasjonalparkene i Nordland deg et tips til hvordan du kan komme nært innpå naturen, og samtidig gi barna en opplevelse de aldri vil glemme.

Gjennom hele året byr naturen på helt fantastiske opplevelser, og for at vi skal kunne oppleve dem er det viktig å la naturen selv bestemme timeplanen. I denne filmen viser vi hvordan man kan gi barna minner for livet, kunnskap og opplevelser i forbindelse med det skuespillet som foregår i elver og bekker over hele landet om høsten.. Men det er naturen som bestemmer tid og sted. Vår oppgave er å ta barna med ut dit akkurat da det skjer.. Husk gode hodelykter med friske batterier, varme klær, varm kakao, og ei trygg voksenhand.

Besøkssenter nasjonalpark Nordland jobber kontinuerlig med utvikling av naturpedagogikk / naturveiledning. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til temaet.

Episode 6 – Å formidle noe man nesten ikke kan se, høre, eller ta på?

Dette er siste episode av vår filmserie om naturveiledning. I denne episoden tar vi utgangspunkt i en velkjent utfordring for alle som jobber med formidling; hvordan formidle noe som nesten ikke synes og som hverken løper fort, hopper høyt, eller på annen måte er fasinerende i seg selv. Vi tar utgangspunkt i hvordan man kan formidle kulturminner til barn i siste episoden av naTur med Benny. Vi tar for oss to samiske kulturminner på Saltfjellet.

Læringspsykologigen beskriver aktivitet som viktig for læring, samt læring gjennom erfaring. Men dette alene er ikke nok. Som formidler vil du oppleve en stor økning i læringsutbytte hvis du i tillegg til aktivitet og erfaring, tar utgangspunkt i en selvmotiverende faktorer samt bruken av flest mulig av sansene våre.

Kultruminner finnes over hele Norge og mange ligger nært vei. Det er derfor gode muligheter til å gjøre formidlingen universelt og kan gjennomføres med alle barn og voksne uansett evt funksjonsnedsettelser.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Stengt pga. ombygging.
Åpner for sesongen søndag 12. mai.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top