skip to Main Content

Om Adde Zetterquist kunstgalleri

Adde Zetterquist kunstgalleri åpnet den 19. juni 2013, og er et visningssted for billedkunsten til Per Adde (f.1926) og Kajsa Zetterquist (f.1936). Galleriet har også som formål å formidle kunnskap om deres liv og kunstnerskap, samt sterke engasjement for naturvern, kunstpolitikk og samiske rettigheter.

Bakgrunn

Adde Zetterquist kunstgalleri er reist av Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Nordland nasjonalparksenter. I tillegg har Sparebank 1 Nord-Norge, Dragefossen, Nexans, Statsskog og Gjensidigestiftelse bidratt. Adde Zetterquist venneforening var også sentral aktør i realiseringen av galleriet og utstillingen «Liv og virke». Per Adde og Kajsa Zetterquist har også selv bidratt aktivt til realiseringen og oppbygningen av galleriet. 

Adde Zetterquist kunstgalleri mottar driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune og Saltdal kommune. Galleriet har som formål å formidle kunst, natur og samiske kultur.

Arkitekturen

Arkitekten bak det iøynefallende bygget er Margrethe Friis, fra LPO arkitekter i Oslo. De vant den store internasjonale arkitekturkonkurransen som ble utlyst av Nordland Fylkeskommune i 2009. Bygningen har et brutto areal på 650 kvm.

Hovedkonseptet bak bygningen er «Hel ved», og det er et naturhus bygget fullstendig i tre; fra vegger og konstruksjoner i massivt tre og kubbegulv i eik til sponbekledningen i gran på utsiden. Det har vært viktig å lage et bygg som er ekte, varig og ubehandlet: og som formidler Per og Kajsas tette bånd til naturen.

Bygningens spesielle form er inspirert av Pers kano, som han reise nordover med i sin ungdom. Bygget fikk navnet Tangent, ettersom det tangere eller berører den opprinnelige delen av Nordland nasjonalparksenter, som åpnet i 2005. Bygningene deler nå en felles inngang og vestibyle.

Parallell

Galleriet gikk i 2014 til innkjøp av skulpturen «Parallell», av Gunn Harbitz. Skulpturen ble avduket av daværende fylkeskultursjef Nina Badendyck, og står plassert utenfor inngangen.

Adde Zetterquist kunstsamling

Per Adde og Kajsa Zetterquist donerte til sammen 60 av sine verk til Stiftelsen Adde Zetterquist kunstsamling. Stiftelsen ble opprettet av Per og Kajsa den 5. juli 2012, og skal påse at kunsten, som stilles til disposisjon for kunstgalleriet, forvaltes og formidles på en kunstfaglig seriøs måte. 

Formålet med stiftelsen er at Per og Kajsas kunst skal komme offentligheten til gode.

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Stengt pga. ombygging.
Åpner for sesongen søndag 12. mai.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top