skip to Main Content

Hjem  Ansatte

Ansatte Nordland Nasjonalparksenter

Nordland nasjonalparksenter har til sammen ti ansatte fordelt på Adde Zetterquist kunstgalleri og Besøkssenter nasjonalpark Nordland.

Resepsjonen betjener alle henvendelser. Har du spesifikke spørsmål knyttet til kunstsiden, kan du kontakte intendanten direkte. På samme måte er faglig leder natur rette instans for henvendelser rundt natur.

Daglig leder kontaktes for alle typer henvendelser.

Kari Nystad- Rusaanes
Daglig leder

415 63 745
kari@nordlandsnaturen.no

Benny Sætermo
Faglig leder natur

906 51 410
bs@nordlandsnaturen.no

Eva Gun Jensen
Intendant. Faglig leder kunst


intendant@nordlandsnaturen.no

Sigrid Elise Lium
Naturveileder

481 91 947
sigrid@nordlandsnaturen.no

Bjørnar Meisler
Kunstpedagog

415 79 295
bjornar@nordlandsnaturen.no

Birgit Skum
Resepsjonsmedarbeider

400 67251
resepsjon@nordlandsnaturen.no

Camilla Storjord
Resepsjonsmedarbeider

400 67 251
resepsjon@nordlandsnaturen.no

Kurt Erikstad
Teknisk sjef og vedlikehold

901 18 704
kurt@nordlandsnaturen.no

Ellen Solheim
Pedagogisk medarbeider

ellen@nordlandsnaturen.no

Laila Ingvaldsen
Kommunikasjonsmedarbeider

466 22 471
laila@nordlandsnaturen.no