skip to Main Content

Hjem  Besøk oss

Om oss

Nordland nasjonalparksenter utgjøres av to faglige enheter: Besøkssenter nasjonalpark Nordland og Adde Zetterquist kunstgalleri. Vårt formål er å være et informasjons- og besøkssenter som skal dokumentere og formidle kunnskap om nasjonalparker, andre verneområder, natur, kunst, norsk og samisk kultur i Nordland samt stimulere til aktivt friluftsliv. Vår kjernevirksomhet er kunstformidling og naturveiledning – som vi skaper gode opplevelser rundt.

Statskog Fjelltjeneste, Statens naturoppsyn og Midtre Nordland Nasjonalparkstyres forvaltere er leietakere hos oss og bidrar til å gjøre oss til et relevant kompetansemiljø. Nordland nasjonalparksenter fremstår i dag som et helhetlig kunst- og natursenter der formidling spiller en sentral rolle i virksomheten.

Ved siden av kunstgalleri og en permanent naturutstilling har vi:

  • Et rikt bibliotek med kunst- og naturlitteratur
  • En spennende butikk med kvalitetsprodukter
  • Tunet – vårt uterom med bålplass
  • Kunstverksted i tilknytning til galleriet
  • Roparneset – friområde med samisk boplass
  • Velutstyrt auditorium med kapasitet til 60 personer
  • Egnede lokaler for kurs og konferanser
  • Utleie av Storjordstua

Aktiviteter på tunet

Senteret har et indre tun, med mange morsomme aktiviteter. Her kan du lære deg fuglene som hekker i Junkerdal nasjonalpark, leke geolog, klatre i klatreveggen eller rett og slett sette deg ned rundt bålet og ta en kaffe eller grille, med fantastisk utsikt til Ørfjellet. Tunet er universelt utformet med skifer, slik at alle skal ha mulighet til å benytte seg av fasilitetene her.

Rundt tunet har vi et svært populært 360° panoramabildet tatt fra sørtoppen av Ølfjellet. Bildet er hele 85 meter langt, og det ble brukt 3 uker på å få det montert. Fotograf er Morten Andre Olufsen.

Storjord – flotte naturopplevelser for alle

Store deler av Storjord, området rundt Nordland nasjonalparksenter, er universelt utformet. Her finner du et stort nett av turstier og bålplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere, som gir alle en unik tilgang til naturen. I dette området finnes det også en rekonstruksjon av en samisk boplass som er åpen for alle, samt frisbeegolfbane og en klatrejungel.

Nordland nasjonalparksenter er en stiftelse med følgende rådsmedlemmer; Bodø kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Hadsel kommune, Sortland kommune, Lødingen kommune, Rana kommune, Hattfjelldal kommune, Grane kommune og Beiarn kommune, Fylkesmannen i Nordland, Norges Naturvernforbund Nordland, Forum for natur og friluftsliv, Nord Universitetet, Statskog SF, Den Norske Turistforeningen, Nordland Reindriftssamers Fylkeslag, Nordlandsmuseet, Arran Lulesamiske senter, Helgeland museum, Saltdal Bondelag, Saltdal Regionråd, Saltdal bonde- og småbrukarlag, Adde Zetterquist kunstsamling, Saltdal turlag.

Back To Top