skip to Main Content

Hjem  Besøkssenter nasjonalpark  Nordlands nasjonalparker

Nordlands nasjonalparker

I Nordland fylke har vi ni nasjonalparker. Fra Børgefjell på grensen til Trøndelag via Lomsdal- Visten, Saltfjellet- Svartisen, Junkerdal, Láhko, Sjunkhatten, Rago, til Lofotodden ytterst i Lofoten og Møysalen nær grensen mot Troms.

Besøkssenter nasjonalpark Nordland er autorisert fra Miljødirektoratet for fem av disse: Sjunkhatten, Láhko, Rago, Saltfjellet- Svartisen og Junkerdal nasjonalpark.
Senteret er plassert midt i mellom de to sistnevnte og binder sammen et helhetlig løypenett fra kyst til fjell med hytter og overnattingsmuligheter.

Saltfjellet– Svartisen

Fra stupbratte fjell i vest til frodige fjellbjørkedaler i øst, variasjonen er stor i Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark. Svartisen dekker omtrent en femdel av parken og er Nord- Skandinavias største isbre. Kalkrik grunn gir en rik flora og et yrende dyreliv, blant annet kan man finne fjellreven i parken.

Saltfjellet- Svartisen har en enestående samling samiske kulturminner, den største tettheten sør for Finnmark. Parken ble opprettet i 1989,  dekker et areal på 1850km² og forvaltes av Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Foto: Gunnar Rofstad
Foto: Jim Tovås Kristensen

Junkerdal

I Junkerdal nasjonalpark er det ikke bare planter og dyr som lever, men også historien gir liv til fjellet. Samisk kultur og tradisjon har etterlatt seg en mengde spor og historier.

Landskapet gir livsgrunnlag for en svært artsrik flora med mange sjeldne planter og hele området har vært viktig for å forstå innvandring og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid. Parken ble opprettet i 2004 og dekker et areal på 682km².

Les mer på Junkerdal nasjonalparks egne websider.

Rago

Blant Europas ti beste nasjonalparker (ifølge The Guardian, UK) finner vi lille, men kontrastrike Rago nasjonalpark. Parken ble opprettet i 1971 og dekker et areal på 171km². Parken har er i liten grad tilrettelagt for ferdsel og går også under tilnavnet «villmarksparken». Rago grenser til Padlejanta nasjonalpark i  Sverige, som igjen grenser til Sarek og Stora Sjöfallet i Sverige. Dermed inngår Rago i et av de største sammenhengende verneområdene i Europa.

Les mer på Rago nasjonalparks egne websider.

Foto: Hanne Etnestad
Foto: Ronny Skansen

Sjunkhatten

Som nærmeste nabo til Nordlands hovedstad Bodø er Sjunkhatten nasjonalpark et viktig friluftsområde for mange av Nordlands innbyggere, derav tilnavnet «Barnas nasjonalpark».

Viltre fjellelver preger landskapet og parken er et tilnærmet urørt fjellområde omkranset av fjordsystemer. Parken ble opprettet i 2010 og dekker et areal på 418km².

Láhko

Láhko nasjonalpark har Norges største alpine karstlandskap, omkranset av tinder og breer gir et storslått inntrykk for de besøkende. Karst er en geologisk landskapsformasjon som oppstår når vann løser opp kalkspatmarmor. Kalkspatmarmor er den dominerende bergarten i nasjonalparken og den kalkholdige berggrunnen gir en rik flora og spesiell zoologi.

Nasjonalparken har flere spesielle økosystemer, blant annet kalksjøer. Den ble opprettet i 2012, grenser til Saltfjellet- Svartisen og dekker et areal på 188km².

Foto: Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten
Foto: Carl Norberg

Lomsdal– Visten

Fra fjord til fjell på Helgeland. Lomsdal-Visten nasjonalpark har en rik og variert flora og fauna som følge av sitt varierte landskap. Fra kyst og havstrand til kulturlandskap, skog og fjell. En rekke storslåtte og mektige vannfall kan gjøre turen til en utfordring, men opplevelsene er unike i vassdragsnaturen som preger parken. Den er i liten grad tilrettelagt for friluftsliv, dette er telt, kompasset og villmarkas rike. Parken ble opprettet i 2009 og dekker et areal på 1102km².

Les med på Lomsdal-Visten nasjonalparks egne websider

Børgefjell

I grenseområdene mellom Nordland og Trøndelag finner vi en av norges eldste nasjonalparker. Børgefjell nasjonalpark ble opprettet i 1963 som landets andre nasjonalpark (etter Rondane) og er senere utvidet ved to anledninger og dekker i dag et areal på 1447 km².

Børgefjell er et viktig leveområde for fjellreven, det mest turede pattedyret i Norge. Parken er i liten grad tilrettelagt for friluftsliv, men byr på mektige sanseinntrykk fra høye tinder og dype daler i vest til runde topper og vidstrakte heier i øst.

Les mer på Børgefjell nasjonalparks egne websider

Foto: Kjartan Trana
Foto: Brit E. Grønmyr

Møysalen

På Norges største øy, Hinnøya, finner du en av Norges minste nasjonalparker. Med bare 51,2 km² er ikke Møysalen nasjonalpark stor i areal, men i opplevelse kan den være stor.

Sentralt i parken ligger fjellet Møysalen som med sine 1262 moh over hav er det nest høyeste «øyfjellet» på fastlands- Norge. Parken ble opprettet i 2003 og har sitt eget lille nasjonalparksenter på Hennes i Vesterålen

Les mer på Norges nasjonalparker sin side om Møysalen.

Lofotodden

Lofotodden nasjonalpark har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregete og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder.

Nasjonalparken har en rik fjellflora til tross for næringsfattig berggrunn. Lofoten var ett av områdene som ble tidligst isfritt etter istiden, derfor finner vi noen av de eldste forekomstene av enkelte fjellplanter akkurat her.

Nasjonalparken ble opprettet i 2018, og ligger i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.

Foto: Laila Ingvaldsen

Kontakt oss

Nordland nasjonalparksenter
Saltfjellveien 2035, 8255 RØKLAND
Tlf.: +47 400 67 251 (felles resepsjon for hele sentret)
E-post: resepsjon@nordlandsnaturen.no

Besøkssenter nasjonalpark Nordland
Tlf.: +47 906 51 410 (for faglig leder natur og naturfaglige henvendelser)
E-post: bs@nordlandsnaturen.no

Adde Zetterquist Kunstgalleri
Tlf.: +47 400 67 252 (for intendant Anja Kath Lande)
E-post: anja.kath.lande@nordlandsnaturen.no

Våre åpningstider

Stengt pga. ombygging.
Åpner for sesongen søndag 12. mai.

Påske- og juledagene samt på bevegelige helligdager er det stengt.
Med forbehold om endringer.

       

Back To Top